PALUDARYUM İÇİN AYDINLATMA

PALUDARYUM İÇİN AYDINLATMA

 

Paludaryum bir nevi su kenarının taklit edildiği, hem karasal hem de akuatik objelerin bir arada kullanılması suretiyle oluşturulan sun’i ortamlardır. Farklı boyutlarda olabilirler. Canlandırmada balıklar, kurbağalar, su kaplumbağaları, diğer su canlıları gibi bir çok bitki de kullanılabilir.

 

Paludarium aydınlatmasında önemli olan hem hayvanlar hem de bitkiler için gerekli olan ışığın, onların hayati fonksiyonlarını en iyi destekleyecek şekilde planlanmış olmasıdır. Sadece bitkilere yönelik bir aydınlatma hayvanlara yeterli olmayacağı gibi sadece hayvanlara yönelik bir aydınlatma da bitkiler için yeterli olmayacaktır. Paludaryumun büyüklüğü ve yerleşim ile orantılı olarak yapılan bir aydınlatma ile sağlıklı bir ortam oluşturulmalıdır.